Единна API интеграция за обслужване на пратки | euShipments Вход и Интеграция - euShipments
Отдел "Връзка с клиенти"

+359 88 982 40 04

Отдел "Продажби"

+359 88 476 15 04

Пиши ни:

office@euShipments.com

API интеграцията, която сме разработили, дава възможност на онлайн търговците да автоматизират и оптимизират множество административни и оперативни процеси, както и да намалят риска от човешки грешки.

Благодарение на API на euShipments всеки електронен търговец може да достигне до портфолиото от услуги на над 20 куриерски компании в цяла Европа. Единното решение, което предоставяме, работи еднакво както за сухопътни доставки до над 10 дестинации в Централна и Източна Европа, така и за изпращането на пратки от някой от нашите 8 фулфилмънт склада в Европа.

При сухопътните доставки търговецът използва нашия API за да генерира и разпечата товарителници на местния куриер в съответната държава. Ние взимаме пратките от адреса на търговеца и се грижим за цялата логистична задача до крайния получател. При фулфилмънт опцията през същата интеграция ние получаваме автоматично поръчките от онлайн магазина и се грижим за целия Pick, Pack & Ship процес.

Вход
Интеграция

API интеграция за сухопътна доставка

Тази API интеграция ви дава възможност за автоматично създаване на пратки за бърза сухопътна доставка до 10 дестинации в Централна и Изтовна Европа. Ние вземаме пратките от ваш адрес и се грижим за цялата логистична задача до крайния получател.

API файлове за сухопътна доставка

API интеграция за доставка от фулфилмънт склад

Тази API интеграция ви дава възможност да изпращате пратки от нашите 8 фулфилмънт склада в Европа, от които извършваме доставки до над 14 държави в ЕС. През интеграцията ние получаваме автоматично поръчките от вашия онлай магазин и се грижим за целия процес Pick, Pack & Ship.

API файлове за доставка от фулфилмънт склад