Departamentul "Relaţii cu clienţii"

+359 88 982 40 04

Departamentul "Vânzări"

+359 88 960 02 06

Contactează-ne prin e-mail la:

office@euShipments.com

”InOut Trade” OOD [SRL]

având CUI 202023672, numită în continuare în scopul conciziei Societatea, respectă prezenta Politică de confidenţialitate a datelor cu caracter personal, numită în continuare în scopul conciziei Politica, în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016, numit în continuare în scopul conciziei Regulamentul, în conformitate cu Legea pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, în calitate de operator de date cu caracter personal, în procesul de prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal pe care Dvs. le puneţi la dispoziţie operând pe site.

Contacte cu INOUT TRADE OOD:
Zehra Alieva
Nr. tel. + 359 889 82 40 04
Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor:
Betina Blagovestova
Nr. tel. +359 883 25 81 85

 

Politica a fost adoptată fiind luate în calcul următoarele elemente:

– Probabilitatea de a se materializa și gravitatea riscului pentru drepturile și libertățile persoanei vizate;
– măsurile necesare şi potrivite tehnice şi organizaţionale;
– reuşitele progresului tehnic şi cheltuielile rezonabile de protecţie, avându-se în vedere natura, contextul şi scopul datelor cu caracter personal strânse.

Politica este bazată pe următoarele principii:

– legalitate şi echitate în prelucrarea datelor cu caracter personal;
– transparență – orice informaţie trebuie să fie într-o formă succintă, inteligibilă şi uşoară de accesat şi să fie folosite formule clare şi fără echivoc;
– limitarea scopurilor în care sunt strânse datele cu caracter personal la acele care sunt realmente necesare pentru activitate;
– reducere la minim a datelor cu caracter personal strânse în vederea exercitării activităţii;
– acurateţea şi vechimea datelor cu caracter personal prelucrate;
– acces minim la date cu caracter personal;
– acces controlat şi uşor de urmărit la datele cu caracter personal;
– termen minim de stocare;
– stocare fiabilă;
– responsabilitate pentru dovedirea respectării Regulamentului.

Politica se supune următoarelor drepturi ale persoanelor fizice:
– dreptul la sesibilizare – în ce scop sunt prelucrate datele cu caracter personal;
– dreptul la acces la datele cu caracter personal;
– dreptul la rectificare;
– dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
– dreptul la restricționarea prelucrării;
– dreptul la informare cu privire la activităţi în rezultatul cererii de rectificare, ştergere sau limitare a prelucrării;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul la obiecţie împotriva prelucrării datelor cu caracter personal;
– dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Informaţiile care pot conţine date ale dvs. cu caracter personal.
La accesarea acestui site şi la punerea la dispoziţie a datelor prin formularul prevăzut, noi NU SOLICITĂM şi nici nu CEREM punerea la dispoziţie a datelor cu caracter personal, ci doar a datelor de serviciu care se referă la comerciantul reprezentat de Dvs.
În cazul în care sunt puse la dispoziţie de către Dvs. nişte date cu caracter personal, acestea vor fi prelucrate numai în următorul scop – relaţii ante-contractuale şi contractuale în legătură cu cele solicitate prin formularul specific dedicat acestui scop şi ce se regăseşte pe site şi cu privire la unitatea reprezentată de Dvs. În măsura în care în legătură cu executarea acestor contracte se prelucrează datele diferitelor persoane fizice, cu privire la acestea vor fi prelucrate informaţii într-un volum minim şi destul pentru încheierea contractului şi executarea într-un mod corect a obligaţiilor contractuale prevăzute de contractul în cauză. Accesul la informaţiile respective va fi pus la dispoziţia terţilor numai în situaţia în care acest aspect este prevăzut de o lege concretă.

PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Respectarea prevederilor Regulamentului
art. 1.1. Politica Societăţii incl. Politicile aplicabile conexe (Documentele operaţionale, Registre şi Liste) au drept scop asigurarea respectării prevederilor Regulamentului.

Datele cu caracter personal sunt strânse şi prelucrate într-un mod legal şi echitabil
art. 1.2. Societatea strânge şi prelucrează datele cu caracter personal într-un mod legal, echitabil şi în conformitate cu principiile şi drepturile persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod transparent
art. 1.3. Societatea asigură transparenţă în comunicare cu privire la datele cu caracter personal strânse şi prelucrate, informaţiile în acest scop fiind clare, transparente, inteligibile şi formulate într-un mod uşor de accesat, sunt folosite formulări clare, fără echivoc.

Datele cu caracter personal sunt strânse şi prelucrate numai în scopuri determinate
art. 1.4. Societatea prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice numai în următoarele cazuri:
1. prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligaţii legale a Societăţii;
2. prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unui contract cu Societatea la care persoana fizică este parte sau pentru a se întreprind paşi pentru onorarea cererii persoanei fizice înainte de încheierea contractului, în cazul în care este necesară identificarea acesteia;
3. persoana fizică şi-a dat consimţământul fără echivoc cu scopul pe care Societatea l-a definit inteligibil şi transparent, pentru care este necesară prelucrarea datelor sale personale;
4. prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor esenţiale ale persoanei fizice a căror date cu caracter personal sunt prelucrate sau datele cu caracter personal ale unei alte persoane fizice;
5. prelucrarea este necesară în scopurile intereselor legitime ale Societăţii sau ale unei părţi terţe, conform prevederilor Regulamentului;
6. Restul cazurilor prevăzute de Regulament.

Nu vor fi strânse şi prelucrare date cu caracter personal ce nu sunt necesare pentru activitate
art.1.5. Societatea nu strânge şi nu prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor fizice care depăşesc obligaţiile sale prevăzute de lege sau nevoile Societăţii în scopuri de afaceri.

Datele cu caracter personal strânse sunt prelucrate şi în alte scopuri numai după obţinerea consimţământului persoanelor
art.1.6. În orice caz, în situaţia în care este necesar ca datele personale strânse şi prelucrate ale unor persoane fizice să se folosească în scopuri, diferite decât cele iniţiale, Societatea va înştiinţa persoanele fizice respective, va solicita consimţământul lor şi va trece la prelucrarea datelor lor cu caracter personal în alte scopuri numai după consimţământul lor exprimat într-un mod expres.

Pentru prelucrare va fi strâns un volum minim de date cu caracter personal
art.1.7. Societatea strânge şi prelucrează numai un minim necesar de date cu caracter personal a persoane fizice, care:
1. sunt prevăzute conform legii;
2. sunt necesare în vederea aducerii la îndeplinire a contractului;
3. sunt necesare în vederea aducerii la îndeplinire a scopurilor în care sunt strânse.

Datele cu caracter personal sunt corecte şi recente
art.1.8. Societatea asigură prelucrarea datelor cu caracter personal al persoanelor fizice să se efectueze cu maximă precizie şi în cazul în care este posibil, actual.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de minimul necesar de persoane
art.1.9. Societatea asigură accesul şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice să se efectueze de către minimul necesar de persoane (responsabili) care au competenţele necesare pentru prelucrarea datelor şi angajamentul necesar pentru protejarea acestora.

Datele cu caracter personal sunt stocate pentru minimul necesar de timp
art.1.10. Societatea stochează date cu caracter personal pentru minimul necesar de timp:
1. prevăzut de lege;
2. necesar pentru îndeplinirea contractului (incl. comanda) şi răspunderea contractuală;
3. necesar pentru aducerea la îndeplinire a scopului în care sunt strânse şi prelucrate datele; sau
4. până la solicitarea persoanei fizice în sensul ştergerii datelor, urmând ca acestea să fie şterse fără întârziere inutilă.

În tot restul cazurilor Societatea asigură efectuarea cel puţin anual a verificării datelor strânse şi prelucrate şi acele dintre ele care intră într-una dintre ipotezele sus menţionate, vor fi şterse fără întârziere inutilă.

II. REGULI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate la nivelul necesar şi cu măsurile necesare de protecţie
art. 2.1. Societatea asigură nivelurile necesare de protecţie fizică, organizaţională şi tehnologică avându-se în vedere:
1. natura, scopul, contextul şi obiectivul datelor cu caracter personal prelucrare;
2. probabilitatea, nivelurile de impact şi gravitatea riscului pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice în caz de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal prelucrate;
3. posibilităţile financiare şi organizaţionale ale societăţii.
Societatea asigură şi toate măsurile necesare pentru recuperarea datelor cu caracter personal strânse şi prelucrate, în cazul în care acestea sunt pierdute în rezultatul unor evenimente fortuite, cu rea-intenţie sau de forţă majoră.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu acces controlat şi care poate fi urmărit
art. 2.2. Societatea asigură măsurile necesare şi potrivite tehnice, organizaţionale şi tehnologice pentru accesul controlat şi care poate fi urmărit, la datele cu caracter personal ale persoanelor fizice.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu evidenţa necesară pentru respectarea Regulamentului
art.2.3. Societatea asigură evidenţa şi registrele necesare pentru a fi în stare să dovedească faptul că se respectă prevederile Regulamentului.

Respectarea drepturilor persoanelor fizice ale căror date sunt prelucrate
art.2.4. Societatea asigură respectarea drepturilor persoanelor fizice ale căror date cu caracter personal sunt strânse şi prelucrate, ceea ce include:
1. dreptul la sensibilizare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
2. dreptul la acces la datele cu caracter personal – de ce date dispune;
3. dreptul la rectificare a datelor cu caracter personal incorecte;
4. dreptul la ștergerea datelor – „dreptul de a fi uitat”;
5. dreptul la restricționarea datelor cu caracter personal prelucrate;
6. dreptul la informare cu privire la activităţi în rezultatul cererii de rectificare, ştergere sau limitare a prelucrării datelor cu caracter personal;
7. dreptul la portabilitatea datelor;
8. dreptul la obiecţie împotriva prelucrării datelor cu caracter personal;
9. dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

III. Exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 în faţa Comisiei pentru Protecţia datelor cu caracter personal în calitatea acesteia de operator de date cu caracter personal:
“Dvs. aveţi dreptul să vă exercitaţi drepturile prevăzute de art. 15-22 din Regulamentul (UE) 2016/679 în faţa Societăţii cu privire la datele Dvs. cu caracter personal pe care Societatea le prelucrează.
La depunerea solicitărilor de exercitare a drepturilor, prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 Dvs. va trebui să vă identificaţi.
Datele cu caracter personal prelucrate în legătură cu analizarea cererilor separate vor fi folosite numai în scopurile exercitării drepturilor menţionate. În această legătură datele Dvs. cu caracter personal pot fi puse la dispoziţia terţilor numai în cazurile prevăzute de lege.

IV. Folosirea de cookies. Fişiere tip log (Log files)
„Cookie” este un pachet de informaţii pe care site-ul web îl salvează pe dispozitivul Dvs..
Pe site-ul nostru web noi folosim asemenea “”cookies”” în legătură cu funcţionarea sa şi pentru strângerea de date statistice / de marketing în vederea efectuării analizei, scop în care folosim Google Analytics şi Facebook Pixel
Site-ul nostru foloseşte următoarele cookies:
_fbp: Se foloseşte de Facebook pentru a oferi o serie de produse publicitare pentru oferta în timp real de către agenţiilor de publicitate. Expiră în: 3 luni
_ga: înregistrează un număr unic de identificare care se foloseşte pentru generarea datelor statistice cu privire la modalitatea în care utilizatorul foloseşte site-ul web. Expiră în: 2 ani
cookielawinfo-checkbox-non-necessary: Cookie de service necesar funcţionalităţilor avansate. Expiră în: 2 ani
pll_language: se folosesc pentru a determina limba în care site-ul web trebuie redat. Expiră în: 1 an
viewed_cookie_policy: se foloseşte pentru salvarea consimţământului Dvs. şi pentru faptul că aţi fost prevenit cu privire la existenţa de cookies pe site-ul nostru web. Expiră în: 1 an
wp-settings-xxxxx, wp-settings-time-xxxxx: pentru personalizarea previzualizării interfeţei de administrator, de asemenea şi pentru interfaţa principală a site-ului. Expiră în: 1 an
Dvs. puteţi seta oricând browser-ul Dvs. pentru a opri cookies, în cazul acesta este posibil să se piardă din funcţii.
Strângem date în fişiere de tip log files. Aceste informaţii conţin – IP-ul Dvs., ce fel de browser folosiţi, sistemul de operare, când aţi accesat site-ul nostru web, paginile accesate. Ne rezervăm dreptul să folosim adresa Dvs. de IP pentru divulgarea identităţii în cazurile în care acest lucru va fi necesar în vederea îndeplinirii prevederilor legale. Aceste informaţii sunt păstrate pe serverul nostru web amplasat în încăperile cu servere ce aparţin Superhosting precum şi pe un server amplasat în încăperile de service ale InOut Trade OOD.

Ne păstrăm dreptul la modificare a politicii noastre de confidenţialitate.

NOI LIVRĂM AFACEREA DVS. online

Trimite o cerere ofertă
AI O ÎNTREBARE?