Contactaţi-ne

+359 700 70 755

Contactează-ne prin e-mail la:

office@euShipments.com

POLITICA DE Confidențialitate a INOUT TRADE EOOD

Adoptată la data de 25.05.2018, modificată la data de 07.02.2022.
 

INTRODUCERE

INOUT TRADE EOOD, CUI 202023672, având adresa de corespondență: oraș Ruse,  cod poștal 7013, Bd. ”Lipnik” nr. 106, numită în continuare Societatea, este operator de date cu caracter personal referitor la datele angajaților săi, clienților săi și vizitatorilor site-ului Societății și prelucrează datele cu caracter personal ale clienților persoane fizice ale clienților săi și răspunde de respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal 2016/679.

Prezenta Politică de confidențialitate are scopul de a vă informa ce date cu caracter personal prelucrează Societatea și în ce scopuri, cui le furnizează, care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate și cum le puteți exercita. INOUT TRADE EOOD se străduiește să vă ofere informații accesibile și utile pe pagina sa de internet.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ale Clienților, inclusiv Persoane Fizice:

 • denumirea Societății / numele conform actului de identitate al persoanei fizice;
 • date de contact (telefon, adresa de corespondență, e-mail);
 • adresa;
 • poșta electronică (adresa de e-mail);
 • orice altă informație care constituie date cu caracter personal și este necesară pentru încheierea unui contract și/sau prestarea unui serviciu sau este colectată în legătură cu executarea unui contract sau serviciu;

 
Pentru Clienți Persoane Fizice ai Clienților Societății:

 • nume;
 • adresa de livrare;
 • telefon de contact;
 • poșta electronică (adresa de e-mail).

 
Date cu caracter personal de pe website-ul Societății:

 • data și ora accesării Site-ului;
 • adresa IP de la care s-a realizat conexiunea;
 • jurnalele de server și de sistem (pentru identificarea problemelor tehnice și/sau identificarea acțiunilor rău intenționate);
 • acolo unde este cazul, jurnalele pentru efectuarea de declarații legale (cum ar fi confirmarea cunoașterii Politicii de confidențialitate, abonamentul la newsletter, etc.).
 • în cazul trimiterii unei solicitări – numele, organizația pe care o reprezentați, telefonul și e-mailul de contact.

 

OBIECTIVELE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Compania, în calitate de Operator de date cu caracter personal, efectuează următoarele operațiuni și prelucrează numai datele cu caracter personal necesare pentru următoarele obiective:

 • Pentru încheierea, executarea și încetarea contractelor de muncă, a contractelor civile și calcularea salariilor și compensațiilor salariaților;
 • Pentru încheierea și executarea contractelor cu clienții;
 • Pentru a proteja interesele legitime ale Societății;
 • Pentru îndeplinirea obiectivelor marketingului direct către clienți.

 
Societatea, în calitate de Operator de date cu caracter personal, efectuează următoarele operațiuni și prelucrează numai datele cu caracter personal necesare pentru următoarele obiective:

 • pentru îndeplinirea contractelor încheiate cu clienții pentru integrarea serviciilor de curierat.

 

COOKIES

Pentru a vă face vizitele pe pagina de internet Societății cât mai funcționale posibil, folosim așa-numitele cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt stocate pe hard disk-ul Dumneavoastră.
 
Pagina noastră de internet folosește următoarele cookie-uri pentru a  îmbunătăți experiența utilizatorului:

 • cookielawinfo-checkbox-non-necessary

Cookie de serviciu necesar pentru funcții avansate. Durata până la expirare: 2 ani

 • _ga

Înregistrează un număr unic de identificare care este utilizat pentru a genera statistici despre modul în care vizitatorul folosește website-ul. Durata până la expirare: 2 ani

 • pll_language

Folosit pentru a determina limba în care va fi afișat website-ul. Durata până la expirare: 1 an

 • viewed_cookie_policy

Folosit pentru a vă păstra consimțământul și pentru a vă avertiza cu privire la utilizarea cookie-urilor pe site-ul nostru. Durata până la expirare: 1 an

 • wp-settings-xxxxx, wp-settings-time-xxxxx

Folosit pentru a vă personaliza aspectul interfeței de administrare, precum și pentru interfața principală a website-ului. Durata până la expirare: 1 an

 • _fbp

Este folosit de Facebook pentru a furniza o serie de produse publicitare pentru a fi oferite în timp real de agențiile de publicitate. Durata până la expirare: 3 luni

 

Puteți seta oricând browserul să dezactiveze cookie-urile, caz în care funcționalitatea site-ului poate fi afectată.

 

În plus față de cele de mai sus, atunci când utilizați website-ul, sunt colectate informații care pot ajuta la identificarea persoanei, după cum urmează:

– data și ora accesării Website-ului;

– Adresa IP de la care s-a realizat conexiunea;

– jurnalele de server și de sistem (pentru identificarea problemelor tehnice și/sau identificarea

acțiunilor rău intenționate);

– acolo unde este cazul, jurnalele pentru efectuarea declarațiilor legale (cum ar fi confirmarea

cunoașterii Politicii de confidențialitate, abonamentul la newsletter, etc.).

 

Informațiile astfel descrise pot fi dezvăluite de către Societate către terți numai în cazurile în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unei obligații legale a Societății.

 

REȚELE DE SOCIALIZARE

Acest site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google, precum și Facebook Pixel Ads oferit de Facebook. Aceste servicii folosesc cookie-uri pentru a ne ajuta să analizăm modul în care dumneavoastră, în calitate de utilizatori ai noștri, folosiți site-ul nostru și pentru a vă oferi cele mai relevante reclame pentru interesele dumneavoastră.

 

DESTINATARI ȘI CATEGORII DE DESTINATARI

În legătură cu implementarea obiectivelor stabilite mai sus, Societatea furnizează datele personale ale persoanelor fizice următorilor destinatari:

 • Agenția Națională de Venituri – în legătură cu: contracte de muncă încheiate; impozite pe venit datorate, asigurări sociale și de sănătate; compensații datorate; verificări și revizii;
 • Institutul Național de Asigurări Sociale – în legătură cu: asigurări sociale și de sănătate; compensații datorate; verificări și revizii;
 • Bănci, conform unui acord de servicii bancare cu Societatea – în legătură cu plata salariilor;
 • Serviciul Medicina Muncii, conform unui contract cu Societatea – în legătură cu îndeplinirea obligațiilor legale ale Societății conform Legii privind Securitatea și Sănătatea Muncii;
 • Asigurători, în baza unui contract cu Societatea sau cu angajații acesteia – referitor la asigurări de sănătate, rentă sau alte asigurări;
 • Furnizori de servicii sociale, în baza unui contract cu Societatea – în legătură cu tichete de masă oferite sau altele similare, conform Legii privind impozitul pe venit corporativ și Codului Muncii pentru cheltuieli sociale asigurate în natură;
 • Inspectoratul General al Muncii, Institutul Național de Asigurări Sociale și Ministerul de Interne – referitor la accidentele de muncă;
 • Alte organe și/sau instituții de stat și municipale – în legătură cu obligațiile legale față de acestea sau în legătură cu solicitările legale de informații din partea acestora care conțin date cu caracter personal.
 • Subcontractanți pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale;

 

INFORMAȚII DE CONTACT CU SOCITATEA

 

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, ne puteți contacta la:

 

PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Respectarea prevederilor Regulamentului
Politica Societății este de a asigura conformitatea cu prevederile Regulamentului.

 
Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în mod legal și cu bună – credință
Societatea colectează și prelucrează datele cu caracter personal în mod legal, cu bună-credință și în conformitate cu principiile și drepturile persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

 
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod transparent
Societatea asigură transparență în comunicarea datelor cu caracter personal colectate și prelucrate, iar informațiile despre acestea sunt într-o formă scurtă, transparentă, ușor de înțeles și ușor accesibilă, utilizând o formulare clară și lipsită de ambiguitate.

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate numai pentru anumite scopuri
Societatea prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice doar în următoarele cazuri:

 1. prelucrarea este necesară pentru a se conforma unei obligații legale a Societății;
 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract (inclusiv o comandă) cu Societatea la care persoana fizică este parte sau pentru efectuarea demersurilor la solicitarea unei persoane fizice înainte de încheierea unui contract, atunci când este necesară identificarea acesteia;
 3. persoana fizică și-a dat consimțământul neechivoc pentru un scop clar și definit în mod transparent de Societate, pentru care este necesară prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
 4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei fizice ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate sau ale altei persoane fizice;
 5. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Societății sau ale unui terț, în conformitate cu prevederile Regulamentului;
 6. alte cazuri prevăzute de Regulament.

Datele cu caracter personal care nu sunt necesare activității nu sunt colectate și prelucrate
Societatea nu colectează și nu prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor fizice care depășesc obligațiile sale legale sau nevoile sale de afaceri.

 
Datele cu caracter personal colectate sunt prelucrate în alte scopuri numai cu acordul persoanelor
În toate cazurile în care este necesară colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în alte scopuri decât cele inițiale, Societatea notifică persoanele relevante, solicită consimțământul acestora și continuă să prelucreze datele lor personale în alte scopuri numai după acordul explicit al acestora.

 
Datele cu caracter personal minim necesare sunt colectate în vederea procesării
Societatea colectează și prelucrează doar datele personale minim necesare ale persoanelor fizice care:

 1. sunt prevăzute de lege;
 2. sunt necesare pentru executarea contractului;
 3. sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care sunt colectate.

 

Datele cu caracter personal prelucrate sunt exacte și actualizate  

Societatea se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice se realizează cu maximă acuratețe și, dacă este posibil sunt actualizate permanent.

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de numărul minim necesar de persoane

Societatea asigură accesul și prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice care

urmează să fie efectuate de numărul minim necesar de persoane (operatori) care au competența pentru prelucrarea acestora și angajamentul necesar pentru protecția acestora.

 

Datele cu caracter personal sunt stocate pentru perioada minimă necesară

Societatea păstrează datele cu caracter personal pentru timpul minim necesar:

 1. conform legii;
 2. necesar executării unui contract (inclusiv o comandă) și răspunderea pentru acesta;
 3. necesar pentru a îndeplini scopul pentru care datele au fost colectate și prelucrate; sau
 4. până când persoana fizică va solicita ștergerea acestora,

după care acestea sunt distruse fără întârzieri nejustificate.
 
În toate cazurile, Societatea se asigură că cel puțin o dată pe an se face revizuirea datelor cu caracter personal colectate și prelucrate și cele care se încadrează în oricare dintre ipotezele de mai sus sunt șterse fără întârzieri nejustificate.

 

REGULI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt prelucrate respectând nivelurile și măsurile de protecție necesare
Societatea asigură nivelurile necesare de protecție fizică, organizatorică și tehnologică referitor la:

 1. natura, domeniul de aplicare, contextul și scopul prelucrării datelor cu caracter personal;
 2. probabilitatea, nivelurile de impact și gravitatea riscului pentru drepturile și libertățile persoanelor în cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal prelucrate;
 3. capacitățile lor financiare și organizatorice.

De asemenea, compania asigură toate măsurile necesare pentru recuperarea în timp util a datelor cu caracter personal colectate și prelucrate în cazul pierderii acestora ca urmare a unor evenimente accidentale, rău intenționate sau de forță majoră.

 
Datele cu caracter personal sunt prelucrate prin acces controlat și monitorizabil
Compania asigură măsurile tehnice, organizatorice și tehnologice necesare și adecvate pentru accesul controlat și monitorizabil la datele cu caracter personal ale persoanelor fizice.

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea Regulamentului
Societatea pune la dispoziție înregistrările și registrele necesare pentru a putea dovedi că au fost respectate prevederile Regulamentului.

 
Respectarea drepturile persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate
Societatea asigură respectarea drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate, inclusiv:

 1. dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 2. dreptul de acces la datele cu caracter personal – ce date sunt disponibile;
 3. dreptul de a corecta datele cu caracter personal inexacte;
 4. dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal – „dreptul de a fi uitat”;
 5. dreptul de a limita datele cu caracter personal prelucrate;
 6. dreptul de a fi informat cu privire la acțiunile rezultate dintr-o solicitare de corectare, ștergere sau restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal;
 7. dreptul la portabilitatea datelor;
 8. dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal;
 9. dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automat care implică crearea de profiluri.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE COMPETENTĂ

Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (KZLD) este organismul de stat independent care protejează persoanele fizice în cazul prelucrării datelor cu caracter personal și în cazul accesării acestor date, precum și monitorizarea respectării Legii privind protecția datelor cu caracter personal pe teritoriul Republicii Bulgaria.

Dacă aveți suspiciuni că drepturile dumneavoastră legate de protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, puteți raporta la Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal la:

 • Adresa: Sofia 1592, bd. „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2
 • E-mail: kzld@cpdp.bg
 • Pagina internet: cpdp.bg
 • Telefon: 02 / 91-53-518

NOI LIVRĂM AFACEREA DVS. online

Trimite o cerere ofertă
AI O ÎNTREBARE?