Международна групажна линия | euShipments Международна групажна линия - euShipments
Отдел "Връзка с клиенти"

+359 88 982 40 04

Отдел "Продажби"

+359 88 620 90 50

Пиши ни:

office@euShipments.com

Организираната от нас сухопътна групажна линия е най-бързата връзка между вашия онлайн магазин и вашите нови клиенти и получатели в Европа. Чрез нея обработените в собствените ви складове международни куриерски пратки попадат директно в ръцете на куриерските компании осъществяващи т.н. „последна миля“. Без превъзлагане и подизпълнители по веригата на доставка. Така доставяме вашите пратки с конкурентно транзитно време и на отлична цена, а за партньорите ни в отделните държави остава само дейността, в която са най-добри – вътрешно национална куриерска услуга. Групажната линия дава възможност всички наши клиенти да обработват поръчките си за международни пазари като разпечатват и поставят върху пратките си директно товаритeлницата на местния куриер. Тази, с която в последствие ще се достави пратката. Това на свой ред означава винаги актуализирана тракинг информация защото пратката се обработва, пътува и се доставя с една единствена товарителница.

НИЕ ДОСТАВЯМЕ ВАШИЯ ОНЛАЙН БИЗНЕС

Пусни запитване
основните цели са:

Намаляване общата цена на доставка

Оптимизиране срока на доставка

Прави възможна работата с местен куриер

Имаш въпрос?