Международна групажна линия

Днес онлайн потребителите стават все по-взискателни към електронните магазини, от които купуват. Нови и интересни стоки, алтернативни разплащателни методи, бърза и изгодна куриерска доставка. За да отговорим на нуждите на нашите клиенти, ние разработихме сухопътна групажна линия, която свързва вашите складове с тези на нашите партньори куриери и/или с нашите Фулфилмънт складове. Тя се реализира с наши или наети транспортни средства като има няколко основни цели:
Намаляване общата цена на доставка
Оптимизиране срока на доставка
Прави възможна работата с местен куриер. Без посредници и превъзлагане. Директно от ваш склад до този на куриера.

Направи запитване