Организираната от нас сухопътна групажна линия е най-бързата връзка между вашия онлайн магазин и вашите нови клиенти и получатели в Европа.

Чрез нея обработените в собствените ви складове международни куриерски пратки попадат директно в ръцете на куриерските компании, осъществяващи т.н. „последна миля“. Без превъзлагане и подизпълнители по веригата на доставка.

международна групажна линия
международна групажна линия

ЧРЕЗ МЕЖДУНАРОДНА ГРУПАЖНА ЛИНИЯ ДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ПРАТКИ С КОНКУРЕНТНО ТРАНЗИТНО ВРЕМЕ И ОТЛИЧНА ЦЕНА.

За партньорите ни в отделните държави остава само дейността, в която са най-добри – вътрешнонационална куриерска услуга. Групажната линия дава възможност всички наши клиенти да обработват поръчките си за международни пазари, като разпечатват и поставят върху пратките си директно товарителницата на местния куриер – тази, с която впоследствие ще се достави пратката. Това на свой ред означава винаги актуализирана тракинг информация, защото пратката се обработва, пътува и се доставя с една-единствена товарителница.

НИЕ ДОСТАВЯМЕ ВАШИЯ ОНЛАЙН БИЗНЕС

Пуснете запитване
основните цели са:

Намаляване общата цена на доставка

Оптимизиране срока на доставка

Прави възможна работата с местен куриер

Имате въпрос?